Værdier

På Venus er vores indgang til mennesker, at alle kan noget og trives, når vi rummer hinanden og fokuserer på den enkeltes muligheder i relation til omgivelserne.

Vi går på arbejde med det mål, at vores beboere – vores tætte netværk – trives og udvikler sig i en meningsfuld hverdag. Vores mål er, at hver dag begynder og slutter rart for hver eneste beboer.

Et velfungerende fællesskab giver både tryghed og social dannelse, og begge dele er vigtige forhold for, at vores beboere trives og udvikler sig.  Derfor har vi konstant fokus på, at fællesskabet fungerer, og vi husker hele tiden hinanden på, at vi er forskellige og derfor reagerer forskelligt og opfører os forskelligt. Vi har husmøder, fejrer fødselsdage og arrangerer udflugter og aktiviteter, som alle har indflydelse på.

Uanset hvor svært man har det som menneske, er der altid et frø af vilje til at komme videre. Når man kommer til Venus, søger vi sammen efter det frø, der har de bedste muligheder for at blive vandet og sætte stærke rødder. For at finde vejen frem, skal vi lytte til beboerens intentioner og hver dag give det nødvendige rum til udvikling – uanset om det rum kræver ro, samtale, aktivitet, udfordringer eller særlig opmærksomhed.

Som en del af Fonden Startskuddet er vi også en del af et fælles værdigrundlag. Vores værdier bygger på følgende tre grundsøjler:

Nærvær

For at kunne skabe rum til udvikling, kræves nærvær. Vi er nærværende, når vi er i kontakt med os selv, og dermed tilstede i nuet.

I kontakten med andre må vi altså være opmærksomme og lyttende. Vi lytter efter intentioner og stiller os til rådighed med tid, nysgerrighed og autentisitet, hvilket kan medvirke til ny indsigt.

Vi har nærvær i vores møder, vores samtaler og vores arbejde.

Vi ser nærvær som forudsætningen for Ordentlighed.

Ordentlighed

Vi bestræber os på at ordentligheden er i vores kommunikation, adfærd og i vores ansvarstagen. Vi møder andre med respekt.

Vi er ambassadører for en god tone og bærer ordentligheden ind i samarbejdet, relationen og opgaven.

Ved at opføre os ordentligt, er vi forbilleder for hinanden og de mennesker, der har brug for vores støtte.

Gennem ordentlighed skabes der troværdighed om- og i hele organisationen.

Det er ordentligt at gøre det, vi siger, vi gør. Vi gør arbejdet færdigt og tør tale om det, der er svært.

Vi taler med hinanden fremfor om hinanden.

Ordentligheden giver os muligheden for at være faglige.

Faglighed

Faglighed er omdrejningspunktet for vores virke. I fagligheden forbindes teori og praksis.

Vi stræber hver dag på at mestre de teorier, metoder, arbejdsgange og dokumentationer, der indgår i vores arbejde, så det ender på et sikkert og højt niveau.

Fagligheden står over det personlige og sikrer, at kommunikationen har fokus på opgaven.

Vi er i faglighed forbundet med nysgerrig søgen efter mere viden og indsigt, der gennem refleksion er med til at skabe nye fortællinger med nye muligheder.

Der er ikke én faglighed eller sandhed, men mange fagligheder og perspektiver, og vi dyrker igennem den narrative tænkning denne tværfaglighed, med henblik på at sikre de bedste løsninger for beboeren eller eleven. Det er i fagligheden, vi lykkes i at være ledestjerner for professionelle fællesskaber.