Samarbejde med kommunen

Vi har et mål om altid at besvare henvendelser fra kommuner inden for 24 timer.

Enhver henvendelse om en ny borger vurderes i første omgang af vores ledende visitator og socialrådgiver på baggrund af en grundig samtale med kommunens visitator eller sagsbehandler.

Såfremt vi vurderer, at sagen er relevant for et af Startskuddets botilbud, indkalder vi vores interne visitationsudvalg med henblik på en systematisk vurdering af opgaven. Udvalget består af socialrådgiver, faglig leder og vores tilbudschef. Herefter vender vi tilbage til kommunen med et grundigt svar og en plan for indflytning.

Ligesom vores beboere er forskellige, er vores samarbejde med kommunerne tilpasset de behov og metoder, som kommunen foretrækker.

Vi ønsker dog altid, at der foreligger en godkendt plan for indflytning og borgerens første tid, for på den måde at forventningsafstemme og sikre borgeren en god begyndelse hos os.

Opfølgninger og statusmøder ledes af Startskuddets social faglige leder, mens tilbudsleder i samarbejde med beboer varetager den daglige og løbende dialog med kommune og sagsbehandler.

Vores visitationsleder står altid til rådighed for uddybende information, og du kan også læse meget mere på både Tilbudsportalen og Startskuddets hjemmeside.