Traditioner på Venus

Fuldstændig ligesom alle andre fællesskaber, har vi også på Venus nogle traditioner og en slags årshjul for aktiviteter, der er populære og tilbagevendende.

Særligt den enkelte beboers fødselsdag har vi skabt en fin tradition om. Her er hovedpersonen i centrum i flere dage op til fødselsdagen, og alle husets beboere giver plads til den forventningsglæde og de ønsker, fødselaren har.

Rent praktisk bestemmer fødselaren hvordan dagen fejres. Nogle gange er vi ude at spise, andre gange arrangerer vi festmåltid i huset. Hver eneste gang oplever vi hensyn til den enkelte og fællesskabet, og det er naturligt, at en fødselar trods retten til at bestemme, tager hensyn til resten af fællesskabet på Venus.

Med relativt kort afstand til stranden er den et populært udflugtsmål om sommeren, hvor vi også kan finde på et besøg på minigolfbanen, tage en tur til Bakken, arrangere spontane udflugter til sommerlandet og udnytte årstidens muligheder for at plukke frugt, producere saft og pusle med projekter i haven.

Vinterhalvåret omfatter en tur til Juletivoli og vi insisterer på vores egen tur ud for at finde og fælde det juletræ, der skal stå i fællesrummet.