Indskrivning

Venus modtager indskrivninger via § 107, § 66 stk 5 samt § 78 – alternativ afsoning, samt unge med ungdomssanktion fase 2. Vi tilbyder efterværn efter det fyldte 18. år og vi tilbyder efterbehandling via § 85.

Vi har i alt ni pladser, hvor seks er som midlertidigt botilbud under servicelovens §107 og tre er som socialpædagogisk opholdssted under §66.

Se aktuelt antal ledige pladser på Tilbudsportalen

Vores beboere har generelt en historik med svære tilpasningsvanskeligheder, præget af psykosociale udfordringer, ofte med psykiske lidelser og i nogle tilfælde med tidligere indlæggelse på psykiatriske afdelinger. Vi har også erfaring med mennesker, som det psykiatriske system har indstillet til socialpsykiatrisk/pædagogisk efterbehandling.

Vi søger at sikre en sammensætning af beboere, som giver alle mulighed for at udvikle sig. Derfor vurderer vi altid en ny beboer både med afsæt i den enkeltes profil og ved at vurdere, hvordan personen kan profitere af at blive en del af fællesskabet på Venus – herunder også, hvordan fællesskabet kan profitere af den nye beboer. Denne tilgang sikrer, at hele huset kan rumme beboere med særlige sociale udfordringer, fordi alle har en grundlæggende forståelse af – og respekt for – individuelle behov.

Vores tilgang betyder i praksis, at vi har beboere med meget forskellige behov og baggrunde. For os er potentialet for udvikling væsentligere end diagnosen, og den tilgang betyder, at vi primært modtager beboere, der har profiteret meget begrænset af tidligere tiltag og indsatser. Vores mangeårige erfaring med mennesker, der skal mødes forfra igen, skaber resultater, som giver en ny start og god udvikling.

Et fællestræk for de mennesker, der flytter ind på Venus er behov for støtte til bl.a at

  •  Lære at leve et selvstændigt liv, og dermed få hverdagen til at hænge sammen i egen bolig, herunder med en klar struktur.
  • Forstå og agere i relationen til andre mennesker.
  • Forholde sig til – og leve med – den historie, som hver især kommer med.
  • Passe en aktiv beskæftigelse, der kan bane vejen til forståelse af arbejdsmarkedet.

Projektanbringelse
Venus er godkendt til projektanbringelse. Vi tilpasser altid projektet til beboeren, og har systematisk og metodisk fokus på individuelle behov.